Директори на фестивала: Стефан Стефанов и доц. д-р Маргарита Кръстева

Председатели: Станислава Стоянова и Джоко Алоски

За контакти: e-mail: bgfolkohrid@gmail.com, productions@abv.bg

gsm: 0886 437 082 – Станислава Стоянова и 0882 500 262 – Стефан Стефанов

фейсбук страница: Дни на българската култура, фолклор и традиция в Охрид.